Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl. 13. i čl. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS
62/2014) svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajtawww.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com;

O B A V E Š T A V A M O

- da se prodaja robe putem internet sajta www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com obavlja u okviru
registrovane delatnosti privrednog društva Kosta Trade PR Beograd-Novi
Beograd, Magelanova 13, mat. br. 63754285, PIB: 108860407, Tel.: +381 65 220
9594, www.opremikamion.com ,adresa za izjavljivanje reklamacije je
kosta.kostadinovic@gmail.com ; odgovorno lice Kostadinović Ivan
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014)
kupovina preko naše prodajne internet stranice www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com; smatra
prodajom na daljinu;
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com; poseduje
svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom
namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLjUČIVO utvrđuje prema svojstvima i
nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od najviše do 5 dana putem kurirske
službe;
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz
posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima
koji su objavljeni na internet sajtu www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajtawww.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com; može
platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI
preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da osobine proizvoda nisu
odgovarajuće, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za
drugu veličinu, boju, šaru i sl., na način kako je to definisano ovde;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi
artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno
poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 2 dana na način kako je to
definisano ovde;
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da
izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu

kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije
možete pronaći ovde;
- reklamacioni list možete preuzeti ovde;
- sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Izjava o zaštiti privatnosti
Kosta Trade PR – OPREMI KAMION onlajn prodavnica se obavezuje na čuvanje
privatnosti podataka svih posetilaca i kupaca. Prikupljamo samo neophodne,
osnovne podatke o kupcima/korisnicima, odnosno podatke koji su neophodni
za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima
i u cilju pružanja kvalitetne usluge i biće dostupni samo zaposlenima u našoj
Internet prodavnici.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili
ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi
podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo
zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni
Internet prodavnice OPREMI KAMION (i poslovni partneri) odgovorni su za
poštovanje načela zaštite privatnosti.
Intelektualna svojina
Obaveštavamo Vas da je sadržaj koji je prikazan na ovom sajtu uključujući
stranice, tekstove, dizajnerske elemente (ikonice, dugmići i sl.), logotipe,
fotografije, audio zapise i softvere u vlasništvu internet prodavnice OPREMIKAMION.RS
ili pak u vlasništvu njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez prethodne
saglasnosti Kosta Trade PR.
Sve informacije koje su dostupne na internet stranama, mogu se koristiti samo
u informativne svrhe, ne smeju se zloupotrebljavati korišćenjem u komercijalne
svrhe niti se smeju prenositi trećim licima.
Vaš nalog
OPREMIKAMION.RS – onlajn prodavnica će Vaše podatke koje ste naveli prilikom
registracije koristiti isključivo radi uspostavljanja poslovnog kontakta i
obavljanja kupoprodaje proizvoda i uverava Vas da ih neće koristiti u druge
svrhe. Osobe koje nisu punoletne mogu koristiti usluge naše internet
prodavnice OPREMIKAMION.RS - isključivo uz nadzor roditelja ili staratelja. Ne snosimo
odgovornost za aktivnosti vašeg naloga na sajtu  www.opremikamion.rs i www.lidertrucklight.com; i
poverljivost lozinke za pristup.
S poštovanjem,
Vaš Kosta Trade PR (OPREMI KAMION tim)