Reklamacije

Zamena:

Ukoliko u roku od 24h od prispeća pošiljke primetite da je proizvod koji smo
Vam poslali oštećen, a mi to isto utvrdimo u razgovoru sa Vama pošaljite nam
isti nazad. U najbržem mogućem roku poslaćemo Vam zamenu. Ukoliko
nemamo isti artikal možete izabrati neki drugi artikal sa našega sajta kao
zamenu. Novac se ne vraća u slučaju zamene proizvoda.

Troškove isporuke
novog paketa snosi kupac.